SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
KFUM Kalmar Basket

Styrelsen i KFUM Kalmar Basket

Arbetsuppgifter
Styrelsen handhar föreningens angelägenheter. Den skall inom ramen för Riksidrottsförbundets, Svenska Basketbollförbundet och dessa stadgar verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmars intressen.

 

Styrelsen kan inom sig utse vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningar styrelsen finner lämpligt.

 

Ordförande
Ordförande är föreningens officielle representant. Ordförande leder styrelsens förhandlingar och arbete, om inte ordförande bestämmer annat. Ordförande övervakar att såväl föreningens stadgar som övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordförande förhinder träder vice ordförande in om sådan finns i ordförandens ställe. Om vice ordförande ej är utsedd, utses den styrelsemedlem som har mest antal år som ledamot i styrelsen. I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens bestämmande, varvid, dock nedan angivna uppgifter är ankomna på sekreteraren och kassören om sådana är utsedda.

 

Kassör
Kassören har som huvuduppgifter att se till att medlemmar betalar föreskrivna avgifter, se till att föreningen söder de bidrag från stat, kommun och idrottsorganisationer som finns att få, driva in fordringar och verkställa utbetalningar för föreningen samt se till att det finns verifikationer över dessa. Kassören har även i uppgift att svara för föreningens bokföring i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar, i förekommande fall lämna särskild uppgift, upprätta deklaration samt att lämna arbetsgivare- respektive kontrolluppgifter. Årligen ska kassören upprätta balans och inventarieförteckning, i vilken också föreningen förvärvade priser införs om dessa betingar ett värde av mer än 1000kr. Kassören ska även utarbeta underlag för budget.


Sekreterare
Sekreterarens huvuduppgifter är att förbereda styrelsens sammanträden och föreningsmöten, föra protokoll över styrelsen sammanträden, registrera och förvara skrivelser och tillse att fattade beslut verkställs. Sekreteraren har även i uppgift att, om ordförande inte bestämmer annat, underteckna utgående skrivelser och spara dessa samt att årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen.

 

Revision
Styrelsen skall tillhandahålla revisorerna föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll, medlemsmatrikel och övriga handlingar, som revisorerna önskar ta del av, när helst de så begär, samt när det gäller revision av förvaltningen för det senaste verksamhetsåret, i god tid före Årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhetsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse i god tid före Årsmötet.


Styrelseledamot
Styrelsen består av ordföranden och minst 5, högst 10 ledamöter. Styrelseledamöter väljs av Årsmötet, på förslag av valberedningen eller röstberättigad medlem, så att minst hälften av ledamöterna innehar en mandattid om två (2) år. Avgår vald styrelseledamot före mandattidens utgång kan sittande styrelse utse ny ledamot som omedelbart deltager i styrelsearbetet. Ersättaren deltar mandatperioden (1 år) ut som ordinarie, dock ej med rösträtt. Styrelsen sammanträder när ordförande eller minst halva antalet styrelseledamöter så bestämmer.

Spelschemat klart i Sportadmin
2021-10-03 13:26

Alla lag har nu uppdaterade kalendrar i sportadmin och kompletta spelscheman ska nu finnas tillgängliga på såväl webben som i appen.

Lathund för att skapa innehåll till SoMe
2021-09-24 13:44

KFUM Kalmar Basket behöver kontinuerligt innehåll från HELA vår verksamhet för att hålla våra kanaler levande och följare aktiva.

Detta innehåll kan vara allt från ”bakom kulisserna” till ren dokumentation vid match.

Att tänka på (fetstil = “krav”, kursiv = valfritt) när det gäller Text + Bild Text

  1. Text som ger svar på VAD, NÄR och VAR? - max 280 tecken inklusive hashtags
    1. Ytterligare text som på en eller två meningar säger något om HUR det gick/genomfördes. Men som kan utelämnas pga utrymme
  2. Resultat och lite statistik OM det varit match

Bild

  1. Lagbild/gruppbild/groupie som är mer “dokumentär” och visar VEM/VILKA
  2. Foto/kopia på matchprotokoll OM det varit tävlingsmatch
  3. Detaljbild som förstärker VAD och/eller VAR (se punk 1 under “Text”)
  4. Attityd/känsla som förstärker HUR (se punkt 1a under “Text”)

Skickas till some@kalmarsaints.se med en ämnesrad som inleds med “SoMe - ”

 

Exempel:

Ämnesrad

“SoMe - P16 mot Nässjö”

Text 1

KFUM Kalmar Baskets P16 vann idag söndag mot Nässjö hemma i Akea Arena.

Text 1a

Efter en trevande start fick vårt lag ordning på både försvar och skyttet. Därför kunde vi i tredje quartern koppla greppet.

Text 2

Matchen slutade 97 – 78 efter en jämn första halvlek där laget fick ordning på sitt försvar och kunde stänga matchen tidigt i Q4.

 

 

Kompensation Årskort 20/21
2021-09-23 09:27

Då endast fem matcher spelades under superettan 20/21 har styrelsen i KFUM Kalmar Basket beslutat att erbjuda kompensation för de säsongskortsinnehavare som så önskar med stå för årets årskort för superettan herr på Solidsport.

 

För att få del av kompensationen ska du lämna in ditt/dina säsongkort till kansliet och uppge kontonummer. Klubben för sedan över pengar motsvarande vad ett årskort på Solidsport kostar fn 129kr.

 

Erbjudandet gäller för de som köpt sina säsongskort av KFUM Kalmar Basket och som lämnar in sina säsongkort till kansliet under oktober månad.

 

Kommande aktiviteter
Inga aktiviteter inbokade
Nyheter från föreningen