Köp matchbiljett
SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
KFUM Kalmar Basket

ÅRSMÖTE 18/5 18:30
2021-05-01 08:11

Styrelsen i KFUM:s Basketklubb Kalmar kallar härmed till årsmöte.

Under rådande läge avhålls årsmötet digitalt via Microsoft Teams.

 

Årsmötet blir det första att genomföras digitalt för föreningen och då har vi några saker att tänka på:

1. Se till att hålla mikrofon och kamera avstängd när ni inte har ordet.

2. Begär ordet med att skriva i chatten, namnet räcker, och om det inte blir respons från mötesordföranden så begär ordet via mikrofonen.

3. Vid personval presenteras namn och omvänt ett normalt årsmöte kommer frågan vara om ni har något emot förslag från valberedningen eller tillkommande namn under mötet.

 

Dagordning

1) Mötets öppnade
2) Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
3) Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
4) Fastställande av dagordning
5) Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
6) Val av två (2) justerare, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet, samt rösträknare.
7) Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balans räkning för det senaste verksamhetsåret.
8) Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.
9) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10) Fastställande av medlemsavgifter.
11) Val av
a) föreningens ordförande, tillika styrelsens ordförande, för en tid av 1 år.
b) minst 5 och högst 10 styrelseledamöter. Minst halva antalet styrelseledamöter skall ha en mandatperiod om två (2) år.
c) två revisorer för en tid av ett (1) år, i detta val får inte styrelsens ledamöter deltaga;
d) två till fyra ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år, av vilka en skall vara sammankallande.
12) Behandling av förslag, som väckts av styrelsen eller röstberättigade medlem minst en (1) vecka för mötet.
13) Övriga frågor.

 

 

Anmälan till KFUM:S Basketklubb Kalmars årsmöte sker via e-post till basket@kfumkalmar.se

 

Senaste anmälningsdag är söndag 16 maj så att anslutningslänk till mötet samt ytterligare mötesinformation kan sändas ut måndag 17 maj.

 

Välkomna till årsmötet tisdag 18 maj!

 

 

Förslag på val:

Ordförande för en tid av 1 år:

Jesper Birgemo

Ledamöter för en tid av 2 år:

Niklas Lindén

Carina Ronqvist

Gunilla Birgemo

Mikael Holmgren

Ledamöter för en tid av 1 år: 

Jonas Sjöberg

Sebastian Sjöberg

Johan Melin

Emilia Liljekvist

 

Förslag på val av två revisorer för en tid av 1 år.

Anders André

GerthÅke Adolfsson 

 

Proposition

Styrelsen föreslår årsmötet att besluta om namnändring till KFUM Kalmar Basket då detta hjälper oss att bli tydligare mot marknaden och intressenter.


Som en konsekvens av ovan beslut föreslår styrelsen även att arbete genomförs med att se över föreningens identitet från kärnvärden, hur vi kommunicerar och visualiseras genom grafisk profil.


Nyhetsarkiv
Klara blir kvar i Kalmar2023-05-15 15:04
2022-06-15 06:45
Bryan stannar i Saints2022-06-14 19:41
Årsmöte 1 juni 18:002022-05-11 16:01
Retur av kalendrar2021-12-17 08:25
Sportlotten2021-11-01 10:55
Basket för alla2021-07-22 09:21
Nu dressar vi om2021-06-28 11:18
ÅRSMÖTE 18/5 18:302021-05-01 08:11
KFUM Kalmar Saints 20202020-05-18 09:51