Köp matchbiljett
SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
KFUM Kalmar Basket

Årsmöte 1 juni 18:00
2022-05-11 16:01

Styrelsen i KFUM:s Basketklubb Kalmar kallar härmed till årsmöte.

Plats: Kansliet, Tullslätten 13 C

 

Dagordning

1) Mötets öppnade
2) Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
3) Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
4) Fastställande av dagordning
5) Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
6) Val av två (2) justerare, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet, samt rösträknare.
7) Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balans räkning för det senaste verksamhetsåret.
8) Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.
9) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10) Fastställande av medlemsavgifter.
11) Val av
a) föreningens ordförande, tillika styrelsens ordförande, för en tid av 1 år.
b) minst 5 och högst 10 styrelseledamöter. Minst halva antalet styrelseledamöter skall ha en mandatperiod om två (2) år.
c) två revisorer för en tid av ett (1) år, i detta val får inte styrelsens ledamöter deltaga;
d) två till fyra ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år, av vilka en skall vara sammankallande.
12) Behandling av förslag, som väckts av styrelsen eller röstberättigade medlem minst en (1) vecka för mötet.
13) Övriga frågor.

 

 

Anmälan till KFUM:S Basketklubb Kalmars årsmöte sker via e-post till basket@kfumkalmar.se

 

Senaste anmälningsdag är måndag 30 maj

 

Välkomna till årsmötet onsdag 1 juni!

 

Proposition

Styrelsen föreslår årsmötet att besluta om ändring av räkenskapsår från 0701-0630 för att verksamhetsåret ska sammanfalla med räkenskapsåret. 


Nyhetsarkiv
Klara blir kvar i Kalmar2023-05-15 15:04
2022-06-15 06:45
Bryan stannar i Saints2022-06-14 19:41
Årsmöte 1 juni 18:002022-05-11 16:01
Retur av kalendrar2021-12-17 08:25
Sportlotten2021-11-01 10:55
Basket för alla2021-07-22 09:21
Nu dressar vi om2021-06-28 11:18
ÅRSMÖTE 18/5 18:302021-05-01 08:11
KFUM Kalmar Saints 20202020-05-18 09:51