Köp matchbiljett
SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
KFUM Kalmar Basket

Drogpolicy samt handlingsplan

Sport och droger hör inte ihop!

KFUM Kalmar Basket ska vara en drogfri förening. Det innebär ett absolut förbud för

föreningens aktiva att vara påverkade av eller bruka droger på någonstans där KFUM Kalmar Basket bedriver verksamhet. Med droger avses alkohol, narkotika och/eller tabletter som påverkar centrala nervsystemet. Drogbruk utanför arbetsplatsen får inte heller påverka effektiviteten, säkerheten och trivseln i föreningen.

Missbruk drabbar inte bara missbrukaren själv utan även anhöriga, föreningskamrater 
och instruktörer. Missbruk har en starkt negativ inverkan på hälsan, sportprestation, närvaro, olycksrisk och trivsel inom föreningen. För att Kalmar Saints skall vara en sund förening så är det viktigt att föreningen har en tydlig inriktning; att vara en drogfri förening!

´*

Vi skall därför arbeta för en alkohol- och drogfri förening

*

Vi skall genom information bredda kunskaperna om vilka fysiska och psykiska kännetecken som finns, samt vilka beteendeförändringar som är vanliga vid drogmissbruk.

*

Vi skall hjälpa föreningsmedlemmar som missbrukar alkohol och/eller droger, 
att innan det är försent, inse sin situation och ta emot den hjälp som vi kan erbjuda.

*

 Användning av alkohol och/eller droger är inte tillåtet i samband med föreningens idrottsaktiviteter.

*

Det är inte heller tillåtet att komma till föreningens idrottsaktiviteter påverkad av alkohol och/eller droger.

Kalmar Saints ställer sig bakom Riksidrottsförbundets riktlinjer att ”bedriva vår idrott
så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt”
samt sprida ” hur kroppen fungerar och ta ställning mot sådant som är skadligt och 
nedbrytande, t ex användandet av droger”.

Vi i Kalmar Saints känner ett ansvar för våra medlemmar, i synnerhet de ungdomar 
vi är med och fostrar. Vi vill bidra till bästa tänkbara start i livet,- en sund själ i en sund kropp. Policyn är ett levande dokument och ett uttryck för våra värderingar idag. Vi kommer att hålla policyn ajour över tiden.

Styrelsen och anställda vid KFUM Kalmar Basket samt medlemmar förväntas följa policyn fullt ut. Denna policy skall vara tillgänglig för KFUM Kalmar Baskets medlemmar i föreningsträningslokal samt på föreningens hemsida (www.kalmarbasket.com).

 

KFUM Kalmar Baskets Handlingsplan

  Med hänsyn till de risker som finns. - inte minst ur säkerhetssynpunkt 

*

Skall den som är påverkad av alkohol och/eller droger omgående ombedas 
avbryta sin träning, av Kalmar Saints tillsatta ledare eller 
andra aktiva.

*

Skall den som uppträder påverkad av alkohol och/eller droger inom föreningens idrottsaktiviteter snarast kallas till en av föreningen utsedd person för samtal.

*

Upprepas det att någon är påverkad inom föreningens aktiviteter kallas han/hon
 till förnyat samtal.

*

Vid dessa samtal skall information ges om vilka vård- och behandlingsmöjligheter som finns. Föreningen har inte kompetens att agera annat än som stöd för personens egna val att söka hjälp.

*

Ingen riskerar att uteslutas ur föreningen om han/hon positivt medverkar i vård 
eller behandling. Nekar personen dock till någon form av hjälp utesluts denne ur föreningen.

*

En kontaktansvarig utses inom KFUM Kalmar Basket. Denne skall också följa upp och rapportera till styrelsen varje år.

 

Tidig rehabilitering

Efter en drogförseelse eller vid misstanke om missbruk ska ledaren agera så snabbt

som möjligt för att få till stånd rehabiliteringsåtgärder. Första steget är att ha ett samtal med

den aktive. Ju tidigare insatser desto större chans till lyckad rehabilitering.

Ett objektivt sätt att konstatera missbruk är att låta den aktive lämna

ett blod- och/eller urinprov. Provsvaret kan också ses som ett stöd vid rehabilitering.

Planering av rehabiliteringsarbetet ska ske tillsammans med den aktive som har missbruksproblem. KFUM Kalmar Basket förutsätter en aktiv medverkan från den enskilde.

 

Drogpåverkad ska avvisas från KFUM Kalmar Basket aktiviteter

Ledaren är skyldig att avvisa den som är drogpåverkad från KFUM Kalmar Basket aktiviteter eller där föreningens verksamhet bedrivs. Detsamma gäller om någon är så "bakfull". Avskilj den aktive från föreningens aktiviteter, på ett mycket bestämt men lugnt och inte kränkande sätt.

Ordna så att den aktive kommer hem på ett betryggande sätt. Om möjligt ska kontakt tas

med anhörig, bl a med tanke på eventuell risk för olyckor och skador. Se, vid behov, till att

den aktive får omedelbar vård, t ex på alkoholpolikliniken. Spara alla diskussioner till dess

att den aktive är tillbaka i arbetet igen.

 

 

Ledare ska påföljande dag, gärna så tidigt som möjligt, kontakta och genomföra

eller avtala tid för ett personligt samtal om förseelsen. Syftet är att, förutom att initiera tidiga

åtgärder, informera om de regler som gäller och vad som händer vid fortsatt missbruk.

Var beredd på undanflykter, ilska och förnekande! Men ge inte upp!

Som Lagkamrat  har du också ansvar

Alla aktiva inom föreningen har ett moraliskt ansvar för att hjälpa och stödja en lagkamrat

som missbrukar droger. Om någon påträffas påverkad på verksamhetsbelagd tid är det viktigt att närmaste ledare underrättas. Att tiga av lojalitet hjälper inte missbrukaren.

Bry dig om - även om det uppfattas som att du lägger dig i något som du inte har att göra

med. Visa att du märker att han/hon finns där och behöver hjälp.

Det bästa sättet att hjälpa en missbrukare är att visa att han/hon behövs. Ställ krav på att din

lagkamrat ska göra sin del av gruppens arbete. Ljug inte för att skydda missbrukaren - det hjälper bara honom/henne att fortsätta sitt missbruk ostört.

Bry dig om - ställ krav. Tala med din arbetskamrat - inte om.

Sprid kunskap om drogpolicyn

Varje medlem inom Kalmar Saints ska känna till innehållet i drogpolicyn. Kunskapen ska ges nytillträdda i föreningenn.

Hit kan du vända dig

Om du behöver stöd, råd eller hjälp för eget, för någon underställds eller någon lagkamrats

drogproblem kan du vända dig till din ledare, en lagkamrat som du har förtroende för, styrelsen eller någon annan del av Kalmars organisation.

Naturliga samarbetspartners i missbruksfrågor är Riksidrottsförbundet, SISU och 
Althea.

Allt bruk av dopingmedel i Kalmar Saints är oacceptabelt.  
Inga träningsresultat är så värdefulla, att bruk av dopingmedel kan försvaras inom vår verksamhet.Därför är doping förbjudet, enligt Riksidrottsförbundet

Sedan en lång tid tillbaka är det förbjudet med doping inom idrotten. 
Argumenten för det är många men kan sammanfattas i fyra punkter:

*

Det är fusk att dopa sig. En känsla för ärlighet och rent spel ligger i idrottens
natur. Det är meningslöst att tävla om att inte alla följer gemensamt 
uppsatta regler.

*

Det är farligt att dopa sig. Det strider mot medicinsk etik och är förenat 
med stora hälsorisker för individen.

*

Det skadar idrottsrörelsens trovärdighet. Doping utgör därigenom ett 
allvarligt hot mot idrotten som ungdomsorganisation och folkrörelse.

*

Det kan vara olagligt att dopa sig. Att hantera eller inta förbjudna preparat
är enligt SVENSK LAG förbjudet och kan ge upp till fyra års fängelse.

 

Fysiska och psykiska kännetecken

Som idrottsledare, kompis eller anhörig ska man alltid vara uppmärksam på
kännetecken som kan tyda på doping. Bruk av testosteron eller anabola 
androgena steroider (AAS) är inte så svårt att upptäcka. Var för sig är 
kännetecken förstås inte något bevis på doping, men använda med sunt 
förnuft kan de vara ett bra hjälpmedel för att i tid uppmärksamma ett missbruk.

Fysiska kännetecken 

Snabb viktökning

Bruk av AAS i samband med träning kan på kort tid ge en onormalt snabb 
viktökning. 10-15 kg på 3 månader.

”Moon face”

Viktökningen beror delvis på att kroppen binder mer vätska. Kroppen ser därför
 ofta lite extra ”uppblåst” ut och skinnet stramar.

Akne

Akne är ett vanligt problem. Ofta kan det vara en fråga om svårartad akne, dvs 
bölder snarare än vanliga finnar.

Hårigheten ökar och minskar

Tillförsel av AAS medför på sikt ökad kroppsbehåring. Samtidigt ökar risken för flintskallighet.

Män kan få bröst

Trots att AAS är jämförbart med manligt könshormon stimuleras även 
bröstkörtlarna att växa, som hos kvinnor. Detta beror på att en del av de tillförda
steroiderna omvandlas i kroppen till kvinnligt könshormon (östrogen).

Kvinnor kan få basröst

Kvinnor som tar AAS riskerar att få ett sänkt röstläge, dvs en mera manlig röst. 

 

 

Psykiska kännetecken  ”Kort stubin”

Under pågående missbruk kan personen ifråga ofta bli aggressiv och lynnig. 
Beroende på utgångsläget kan förhållandet vara mer eller mindre uttalat.

Stålman eller mus

Stora humörssvängningar är inte ovanliga. Ibland känner de sig som stålmannen
, ibland kan de känna sig förföljda och deprimerade.

BeteendeförändringarKropps- och prestationsfixering

Med bruket av AAS följer ofta en uttalad fixering vid träningsresultaten och/eller 
kroppen. Att vara stor, stark och slå personligt rekord är viktigt, mycket viktigt.

Träningsfixering

Samtidigt intensifieras ofta träningen. De är få aktiviteter, om ens någon, som 
är viktigare. Idrottsutövare som inte vill överraskas av dopingkontroll förlägger 
ofta träningen till någon annan plats än normalt eller till udda tider.

Matfixering och kosttillskott

Kostens sammansättning är ofta mycket viktig för den ”medvetne” missbrukaren,
ibland intill fixering. Men det är inte bara mat det handlar om. Olika former av 
kosttillskott är ofta minst lika viktiga.

Dålig ekonomi

Även om doping inte behöver vara särskilt dyrt från början, blir det ofta allt dyrare
 med tiden. Till detta kommer kostnader för olika kosttillskott.

Nya kompisar

Att äta, träna och sova upptar allt mer tid. Gamla kompisar försvinner och ersätts av nya med samma intresse.

 

Bortförklaringar

Med det nya intresset och de nya kompisarna följer ofta nya attityder:

*

 Alla andra dopar sig…

*

Ska man lyckas måste man ju satsa…

*

Det är inte så farligt…

*

Ska bara köra den här kuren…osv


Preparat som är drogklassade av RF 2006 Dopinglista i pdf format kräver acrobat reader. Senaste uppdaterad lista finns på. www.rf.se.